Logiczna progresja w inwestycjach.

Logiczna progresja w inwestycjach.

Dla profesjonalnych inwestorów, takich jak fundusze emerytalne, od kilku lat modna jest idea znana jako “inwestowanie oparte na odpowiedzialności”. Jest to w zasadzie skomplikowany sposób wyrażenia bardzo prostej idei – że inwestycje, które posiadasz powinny odzwierciedlać powód, dla którego je robisz. Tak więc, na przykład, fundusz emerytalny z dużą liczbą emerytów, którym należy wypłacać emerytury, może zdecydować się na inwestycje, które wygenerują dochód wymagany do obsługi tych wypłat.

Jest to tak naprawdę zdrowy rozsądek – jeśli inwestujemy z konkretnego powodu, logiczne jest, aby wybrać posiadane aktywa na podstawie tego, czy są one odpowiednie dla tej potrzeby. Każdy z nas powinien przynajmniej stosować podstawowe zasady tego podejścia w swoim własnym planowaniu finansowym.

Skup się na swoich celach

W praktyce oznacza to, że należy wybierać oszczędności i inwestycje w oparciu o cele, które chcemy osiągnąć, a nie, jak to się zbyt często zdarza, w oparciu o to, który rynek ma być najlepszy w ciągu najbliższych kilku miesięcy lub który zarządzający funduszem wydaje się być najbardziej odpowiedni do osiągnięcia doskonałych zysków. Nie oznacza to, że nie ma miejsca na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o własne poglądy na temat rynków, zarządzających funduszami i innych czynników mogących mieć wpływ na wyniki, ale powinny to być kwestie drugorzędne.

Pomyśl o tym w ten sposób: Twoje potrzeby finansowe, czas trwania inwestycji i stosunek do ryzyka zapewnią Ci podstawowe ramy dla Twojego portfela – ile powinieneś trzymać np. w akcjach, a ile w papierach wartościowych o stałym dochodzie lub innych rodzajach aktywów. Następnie można zacząć wypełniać te ramy poprzez dokonywanie wyborów dotyczących sposobu osiągnięcia tej alokacji aktywów.

W rzeczywistości, podczas gdy wszyscy skupiamy się na tym, czy jeden konkretny fundusz radzi sobie lepiej od drugiego, ostateczny wybór udziałów w portfelu jest znacznie mniej ważny niż właściwa alokacja aktywów. Badania akademickie sugerują, że aż 50 procent wyników portfela zależy od alokacji aktywów, co jest znacznie ważniejszym czynnikiem niż indywidualny wybór papierów wartościowych czy obserwacja rynku (market timing).

Odpowiedni fundusz na daną okazję

Ponadto, to czego szukamy to wyniki, które zaspokoją nasze szczególne potrzeby finansowe. Jeśli potrzebujemy, powiedzmy, stałego dochodu przez następne pięć lat, aby pomóc sobie w opłaceniu czesnego, nie ma sensu inwestować w fundusz, który nie przynosi żadnego dochodu i generuje bardzo zmienne stopy zwrotu – nawet jeśli ten fundusz osiągnie ogromny zysk za 10 lat.

Podobnie, jeśli mamy teraz 35 lat i wkładamy pieniądze do funduszy, które planujemy wykorzystać do generowania dochodu emerytalnego za 30 lat, głupotą wydaje się przejmowanie się, powiedzmy, sześciomiesięczną serią ujemnych stóp zwrotu. Pamiętaj, że inwestujesz długoterminowo- tak też powinny być nastawione Twoje cele i stopy zwrotu.

Innymi słowy, udane inwestowanie nie jest dyscypliną absolutną – wybierając produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, nie szukamy największego możliwego zysku, choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ale idealnego profilu zwrotu dostosowanego do naszych indywidualnych potrzeb. Podobnie jak profesjonalni inwestorzy, potrzebujesz aktywów, które są dobrze dopasowane do Twoich pasywów. Z czasem, oczywiście, Twoje potrzeby mogą się zmienić lub może się okazać, że Twoje początkowe wybory nie przynoszą tego, na co liczyłeś. Na tej podstawie stale kontroluj swoje inwestycje.

Teoria w praktyce

Jak zatem oszczędzać i inwestować zgodnie z tymi ideami w praktyce? Cóż, sektor spółek inwestycyjnych ma wiele do zaoferowania, z szeregiem różnych funduszy oferujących bardzo różne profile. Branża ta ma do opowiedzenia dobrą historię w zakresie dochodów, ponieważ spółki inwestycyjne mogą zatrzymać część dywidend w dobrych latach, aby wypłacić je w gorszych czasach. Imponujące są również jego wyniki w zakresie wzrostu, które w dłuższych okresach przewyższają średnio wyniki porównywalnych funduszy otwartych.

Dodaj komentarz