Analiza konkurencji i wymagań klienta podstawą biznesu

Analiza konkurencji i wymagań klienta podstawą biznesu

Kiedy młody przedsiębiorca po raz pierwszy zabiera się do sporządzania biznesplanu swojej przyszłej działalności, czy to sam, czy z pomocą fachowego doradcy, zwykle nie przychodzi mu na myśl, że będzie musiał wziąć pod uwagę aż tyle czynników istotnych dla swojego przedsięwzięcia. Wielokrotnie zdarza się tak, że początkowy zapał nieco gaśnie w zderzeniu z rzeczywistością i twardymi prawami rynku, jakie uświadamia sobie przyszły biznesmen. Jest to dobry moment na weryfikację swoich planów.

Czasem wielkim zaskoczeniem może być odkrycie ilości konkurencji, potencjalnego współzawodnictwa na rynku, z którym przyjdzie się zmierzyć po rozpoczęciu działalności. W innych przypadkach kłopotem może być właściwe scharakteryzowanie klienta czy odbiorcy usług. To wszystko bardzo istotne elementy przyszłego sukcesu, których nie można zaniedbać, a już na początkowym etapie wymagają one sporej uwagi i zainteresowania.

Przyjrzyjmy się zatem jednym z najważniejszych części biznesplanu, które właściwie przeanalizowane i rozplanowane, pozwolą nowemu przedsięwzięciu zmierzyć się z biznesową konkurencją.

Bardzo istotną częścią biznesplanu jest charakterystyka wybranego sektora rynku, w którym zamierza się rozpocząć działalność. Polega to przede wszystkim na opisie tej gałęzi z uwzględnieniem zachodzących w niej przemian. Istotne są tutaj informacje o historii branży, o tym jak w perspektywie lat ulegała ona zmiano i przeobrażeniom, oraz o potencjalnych zmianach jakie jeszcze ją czekają.

W tym miejscu ważne jest również, aby zastanowić się nad potencjalnym ryzykiem oraz czynnikami umożliwiającymi odniesienie sukcesu, jakie wynikają ze specyfiki branży. Zwrócić tez należy uwagę na pewne bariery jakie pojawią się na początku, zanim zdecydujemy się na wejście na rynek – mogą one również być specyficzne dla danej gałęzi biznesu, i dotyczyć kwestii prawnych, finansowych bądź innych które mogą wpływać na początkowe hamowanie rozwoju .

Warto poprzeć przedstawione w tej części biznesplanu informacje i prognozy danymi statystycznymi, tabelami i wykresami obrazującymi własne wyliczenia – znacznie uwiarygodni to nasz biznesplanu i nada mu profesjonalnego charakteru, co szczególnie istotne jest, jeśli przedstawiamy go do wglądu innym instytucjom, decydującym o tym, czy przyznać nam pomoc na rozwinięcie swojej działalności.
 
Sukces w biznesie uwarunkowany jest w dużej mierze odpowiedzią na konkretne potrzeby klientów, i przedstawieniem im konkurencyjnego produktu, który ich zadowoli, i sprawi, że będą chcieli do niego wracać. Z tego względu, na etapie planowania działalności niezbędna jest dokładna analiza potencjalnego klienta. Opis w tej części powinien składać się z przedstawieniem grup lub jednostek klientów, z odpowiedzią na pytania skąd oni pochodzą, dlaczego kupują dany produkt i kiedy to robią, kto decyduje się na zakup, jaka jest typowa wielkość zakupu, oraz jakie są dokładne oczekiwania wobec nabytego produktu. Rozpatrując każdy z wymienionych punktów mamy większe szanse na stworzenie wartego uwagi produktu.

Dodaj komentarz