Czego nie wiesz o transporcie odpadów?

Czego nie wiesz o transporcie odpadów?

Transport odpadów bierze spory udział w procesie zbierania odpadów. Niezależnie od metody zbierania było konieczne neutralizowanie jak najszybciej odpadów z miejsca zbiórki. Zaległości odpadów stanowią zagrożenie dla zdrowia, są źródłem nieprzyjemnych zapachów, sprzyjają rozwojowi organizmów chorobotwórczych. W aglomeracjach częstotliwość transportu nieczystości może się różnić od codziennie do raz w tygodniu w zależności od umowy jaką posiada dana firma transportowa.

Systemy wywozu odpadów przez firmy oferujące usługi transportowe, a w szczególności transport specjalistyczny zawierają dwie podstawowe funkcje: transport odpadów zgromadzonych w celu ich usunięcia (np. recycling) i zbieranie odpadów na wysypiskach śmieci przy pomocy specjalistycznych pojazdów.

Transport specjalistyczny powszechnie stosuje dwa typy pojazdów: samochody do zbierania odpadów w systemie przyczepowym oraz ze specjalistycznym nadwoziem dźwigowym (wymiana kontenerów). Korzystanie z samochodu działającego w systemie pierwszym odbywa się przy udziale kierowcy i 2 – 3 ładujących. Takie samochody zazwyczaj przeprowadzają kursy co dwie doby. W rzadkich przypadkach, szczególnie w miastach, możliwe jest zwiększenie częstotliwości kursów do trzech dób. Czas trwania przemieszczenia w trasie trwa 2 – 2,5 godziny.W zależności od formy wyposażenia i rodzaju pojemników. Specjalistyczne pojazdy wykorzystywane do usuwania odpadów powinny być wyposażone w szereg mechanizmów i układów kontroli.

W największych jednostkach usunięcie odpadów organizowane jest jako transport zamknięty (w zależności do składowanych odpadów na składowiska zorganizowane lub wywożone do kompostowni lub spalarni). W całym procesie gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującym zbieranie, usuwanie i utylizację, transport znacząco przyczynia się do całkowitego kosztu systemu (z 40% do 70%) i dlatego priorytetem jest, aby być dobrze zorganizowanym.

Pod względem ilości środków transportu używanych do wywozu ładunku stosuje się jeden lub dwuetapowy system wywozu. System bezpośredni ma zastosowanie do transportu odpadów bezpośrednio z miejsca zbierania do miejsca utylizacji. Zwiększenie odległości zmusza do stosowania innych modeli gromadzenia i utylizacji odpadów. W takim przypadku zaleca się, oddzielenie odpadów od ich wywozu i wykorzystania innych pojazdów dla tych rozdzielonych funkcji. System ten ze względu na konieczność przenoszenia z jednego pojazdu na drugi jest zdefiniowany jako system przeładunkowy, który zezwala na wzrost efektywności ekonomicznej całego systemu.

Dodaj komentarz