Czy spółka komandytowa ma osobowość prawną?

Czy spółka komandytowa ma osobowość prawną?

Zastanawiając się nad otworzeniem działalności gospodarczej, często myślimy nad tym, jaka forma będzie dla nas najlepsza. Wspomniane zagadnienie jest niezwykle ważne, m.in. z punktu widzenia podatkowego. Weźmy pod lupę jedną z opcji, czyli spółkę komandytową i zobaczmy, czy ma ona osobowość prawną.

Co to jest spóła komandytowa?

Spółka komandytowa to osobowa spółka handlowa, która może być świetnym rozwiązaniem dla wspólników angażujących w przedsiębiorstwo różne zasoby. Przykładowo, polecana jest m.in. wówczas, gdy jedna z osób dokonuje wkładu pieniężnego, natomiast druga jest bardziej zainteresowana szeroko pojętą działalnością. Pośród tego zwróćmy uwagę na to, że do utworzenia spółki komandytowej potrzebne są przynajmniej dwie osoby. Jedna z nich pełni funkcję komandytariusza, który ponosi ograniczoną odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania. Z drugiej strony mamy do czynienia z komplementariuszem, który odpowiada całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. 

Jak zarejestrować spółkę komandytową?

Kolejnym, niezwykle interesującym zagadnieniem, jest rejestracja spółki komandytowej. W praktyce nie obędzie się bez spełnienia podstawowych wytycznych. Zaliczamy do nich:

  • zawarcie stosownej umowy przez co najmniej dwóch wspólników i wyznaczenie komandytariusza oraz komplementariusza,
  • zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zauważmy, że spółka komandytowa powstaje wraz z chwilą jej rejestracji w KRS. Nie jest to jednak jedyny etap, który musimy spełnić jako przedsiębiorcy. Poza tym konieczne będzie zgłoszenie danych uzupełniających na formularzu NIP-8, który składamy w urzędzie skarbowym. Dodatkowo powinniśmy pamiętać o tym, że konkretne dane powinny trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty rejestracji spółki, a także w ciągu 14 dni do Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego. Co ciekawe, od lipca 2021 roku możemy zarejestrować spółkę komandytową przez internet. Jeżeli korzystamy z takiego rozwiązania, czyli bez udziału notariusza, to musimy pamiętać o tym, aby po rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym złożyć do urzędu skarbowego druk PCC-3, na podstawie którego będziemy płacić podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych.

Czy spółka komandytowa ma osobowość prawną?

Do tej pory scharakteryzowaliśmy pokrótce spółkę komandytową. Nie odnieśliśmy się jednak do jednej, niezwykle istotnej kwestii, a mianowicie, czy ma ona osobowość prawną? Odpowiadając na to pytanie, możemy stwierdzić, że spółka komandytowa, jako spółka osobowa, nie posiada osobowości prawnej. Niemniej jednak kodeks spółek handlowych nadaje jej zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Co za tym idzie, spółka może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania czy nabywać określone prawa. Przykładowo, spółka komandytowa jest uprawniona do zatrudniania pracowników, a także zaciągania pożyczek.

Dodaj komentarz