Rynek pracy a starzejące się społeczeństwo

Rynek pracy a starzejące się społeczeństwo

Największym wyzwaniem dla współczesnego rynku pracy jest stopniowe starzenie się społeczeństwa. Międzynarodowe rankingi jasno wskazują, że Polska na tle całej Europy pod względem zatrudnienia osób starszych jest na samym końcu.

Analitycy podkreślają, że wydatki państwa na szkolenia, które mają służyć aktywizowaniu pracowników muszą wzrosnąć lub przynajmniej pozostać na obecnym poziomie. Każde cięcie budżetowe w sektorze pracy może być dramatyczne w skutkach dla całej sytuacji na rynku pracy.

Z ogólnodostępnych raportów Eurostatu wynika, że jeśli trend starzenia się społeczeństwa nadal będzie się utrzymywał, to za 30-40 lat liczba emerytów wzrośnie o 60 do nawet 70%. O kilkanaście procent ubędzie także osób w okresie produkcyjnym, a statystyka dla polskiej sytuacji gospodarczej jest co najmniej poważna. Wydaje się, że Polacy nie są do końca dobrze przygotowani do podejmowania pracy w wieku przedemerytalnym. Tylko co trzeci rodak w wieku 55-65 lat w ogóle znajduje zatrudnienie (wielu na umowy o dzieło). Niemcy i Szwedzi radzą sobie z tym o wiele lepiej.

Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce

Niezależne badania alarmują, że sytuacja jest trudna i będzie się jeszcze pogarszała. Tylko co piąta osoba w wieku emerytalnym znajduje pracę dopiero po 5-6 miesiącach. Aktywizacja Polaków na tle Europy wypada blado, w dodatku prognoza nie jest pocieszająca – rząd planuje obniżyć wydatki na Fundusz Pracy, czego efektem będzie trwałe obniżenie kursów aktywizujących starsze osoby do podejmowania działań na rynku pracy. Brak przeprowadzania szkoleń może spowodować silne zwolnienie krajowej gospodarki.

Polska na tle starzejącej się, ale pracującej Europy

Europa przynajmniej na razie radzi sobie ze starzeniem się społeczeństwa. Na zachodnim rynku pojawia się coraz więcej szkoleń przygotowywanych przez młodych specjalistów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i sprawdzonymi rozwiązaniami nawet z osobami w wieku emerytalnym. Organizatorzy dbają o kompetencje wykładowców co pozwala na budowanie pozytywnych relacji i motywowanie osób po 50. roku życia do pracy.

Coraz częściej rynkiem pracy zaczyna kierować kompetencja oraz aktywizacja zawodowa, coraz rzadziej doświadczenie. Możliwość podnoszenia swoich umiejętności i polepszanie determinacji to doskonały sposób na uzerowanie trwale starzejących się gospodarek. W Polsce takich działań podejmują się głównie Urzędy Pracy.

Dodaj komentarz