Ocena wydajności systemu ekonomicznego i rola internetu w wymianie rynkowej

Ocena wydajności systemu ekonomicznego i rola internetu w wymianie rynkowej

Wiele osób podejmujących refleksję o systemach ekonomicznych zastanawia się, jakie są kryteria oceny danego systemu gospodarczego, jakie możemy przyjąć, by właściwie ocenić jego funkcjonowanie. Wśród głównym komponentów waluacji systemu znajdują się takie czynniki jak jego efektywność i zdolność do generowania wartości dodanej w postaci PKB, które jest najczęściej używanym wykładnikiem, lub innego miernika.

Większość współczesnych systemów gospodarczych opiera się na działaniu rynku. Umożliwia on bowiem działanie, które znacznie napędza gospodarkę, czyli przedsiębiorczość.

Rozwijanie ducha przedsiębiorczości nie jest możliwe bez istnienia wartości, jaką jest własność prywatna. Motywuje ona do bycia przedsiębiorczym, dlatego wiele rządów decyduje się na coraz dalej idącą liberalizację gospodarki, by umożliwić obywatelom swobodę gospodarowania własnymi zasobami.

Nie ma jednak państwa, które całą swoją gospodarkę oparło wyłącznie o sektor prywatny. By system funkcjonował prawidłowo, konieczne jest, by wszystkie sektory gospodarki rynkowej ze sobą współpracowały, by móc tworzyć oczekiwaną przez najważniejszych uczestników wymiany rynkowej, czyli konsumentów, potrzebną ilość wartości dodanej.

Troska o potrzeby konsumentów jest szczególnie ważna, ponieważ szeroko rozumiane gospodarowanie nie miałoby racji bytu, gdyby nie istniały potrzeby ludzkie, które trzeba zaspokoić. To w celu usatysfakcjonowania konsumentów generowane są produkty i usługi, które następnie trafiają na rynek. Zatem to człowiek jest główną przyczyną i celem działań na rynku. Spełnieniem tego ważnego zadania zajmują się przedsiębiorcy. Miejscem, w którym odbywa się konfrontacja oczekiwań konsumentów i oferty przedsiębiorców jest rynek. Dzięki istnieniu szeroko rozumianego rynku, od tysięcy lat przebiega jeden z najważniejszych procesów w historii ludzkości – wymiana, która jest podstawą kooperacji ludzi niemalże od początku istnienia zorganizowanych społeczności.

Dziś rynek rozpowszechniony jest na niesamowicie dużą skalę. Dzięki takim wynalazkom jak internet, wymiana może odbywać się także w przestrzeni wirtualnej, co umożliwia współpracę ludziom znajdującym się nawet po dwóch przeciwnych stronach globu. To jedna z pozytywnych przyczyn globalizacji. Dzięki nowym formom komunikacji, takim jak Internet właśnie, w ogromnym stopniu zwiększyła się przejrzystość rynków, co jest bardzo ważne. Dzięki temu wymiana
rynkowa stała się jeszcze bardziej efektywna, z korzyścią zarówno dla oferentów, jak konsumentów. Taki stan rzeczy będzie się tylko rozwijał.

Dodaj komentarz