Ubezpieczenie na życie – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie na życie – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie na życie to inwestycja długoterminowa, którą warto skrupulatnie przeanalizować pod kątem wszystkich za i przeciw. Warto jest też zapoznać się z odpowiedziami ekspertów na najczęściej zadawane pytania przez klientów towarzystw ubezpieczeniowych.

Poniższe odpowiedzi mogą uczynić z ubezpieczeń na życie prawdziwie długoterminowy plan inwestycyjny.

1. Kiedy najlepiej zacząć gromadzić pieniądze?

Zasada jest prosta: im wcześniej zaczniesz proces akumulacji nadwyżek pieniężnych, tym więcej pieniędzy zgromadzisz i będziesz mieć większą wolność finansową w czasach, gdy zabraknie Ci już siły, aby móc utrzymywać się na etacie. Być może jesteś młodą osobą i ze smutkiem patrzysz na wielu starszych ludzi, którzy niejednokrotnie większość swojej emerytury muszą wydawać na lekarstwa, jednakże pamiętaj, że po 60 roku życia i ty zaczniesz mieć problemy ze zdrowiem lub umrzesz wcześniej z powodu nieprzewidywalności ludzkiego losu.

Warto jest zabezpieczyć się na każdą ewentualność oraz zbierać fundusze zarówno na emerytalnych rachunkach oszczędnościowych, jak i zakupić ubezpieczenie na życie, aby strata jaką będzie Twoja śmierć dla najbliższej rodziny, żony, dzieci czy rodziców została im zrekompensowana chociaż w formie zabezpieczenia finansowego na przyszłość.

Może to być wyraz nie tyle obawy o własne życie i przyszłość, ale przede wszystkim troski o najbliższych. W procesie akumulacji oszczędności zawsze działa formuła odsetek składanych. Co to oznacza? Wszystkie przyszłe naliczenia odsetek od bazowej kwoty inwestycji są naliczane od wysokości kapitału początkowego oraz skumulowanych odsetek naliczonych w poprzednich okresach kapitalizacji.

2. Ile powinieneś zainwestować i jak długo trwa umowa ubezpieczeniowa?

W krajach Europy zachodniej i Ameryki Północnej zwyczajowo inwestuje się około jednej dziesiątej rocznego dochodu. O konkretnej wysokości kapitału początkowego decyduje wynik, jaki klient planuje osiągnąć po wygaśnięciu umowy finansowej. Doradca finansowy wybierze dla klienta najodpowiedniejszą polisę ubezpieczeniową, obliczy konkretną kwotę odsetek rocznych i będzie ją nadzorował przez cały okres trwania umowy. Zazwyczaj umowy zawierane są na okres 10 lat lub dłużej. Średni okres obowiązywania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym to 25 lat.

3. Jak poradzić sobie z dewaluacją pieniędzy?

Rzeczywiście, w długim okresie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej inflacja może zniszczyć większość nagromadzonych oszczędności. Aby temu zapobiec, rentowność umów ubezpieczeniowych zwykle przekracza stopę inflacji. Przy wyższych stopach inflacji oferowana jest wyższa rentowność. Dodatkowo w długoterminowych programach ubezpieczeniowych możliwe jest dokonywanie płatności z uwzględnieniem poziomu inflacji. Wtedy składka ubezpieczenia jest zwykle zwiększana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych GUS. Możliwe jest podniesienie zarówno składki ubezpieczenia jak i ogólnej sumy odszkodowania w każdą rocznice podpisania umowy ubezpieczenia. Wybór należy do klienta, ale indeksowanie płatności według inflacji jest bardzo skuteczną metodą ochrony oszczędności klienta w procesie długoterminowej inwestycji.

4. Jakie są gwarancje otrzymania pieniędzy po tak długim czasie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej?

Inwestowanie w instytucje ubezpieczeniowe to jedna z najstarszych i sprawdzonych form lokowania nadwyżek kapitału. Firmy ubezpieczeniowe są regularnie sprawdzane w celu określenia ich wypłacalności i rentowności. Kiedy ubezpieczyciele lokują pieniądze klientów, przyjmują przemyślane, wypróbowane i przetestowane, niezwykle wyważone podejście do inwestowania pieniędzy swoich klientów.

Zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym jak i międzynarodowym zakłady ubezpieczeń na życie muszą alokować pieniądze z ostrożnością, rentownością, płynnością i muszą posiadać strategie dywersyfikacji kapitału. W polskim prawodawstwie spis wszystkich aktów prawnych regulujących rynek ubezpieczeniowy można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Zazwyczaj ustawodawstwo regulujące rynek ubezpieczeniowy reguluje również metody inwestowania środków zgromadzonych w ramach działalności operacyjnej przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Do przykładowych legalnych metod inwestycji można zaliczyć: środki na rachunku bieżącym, depozyty krótkoterminowe, nieruchomości, papiery wartościowe (obligacje skarbowe, akcje, fundusze hipoteczne), metale szlachetne.

Ponadto, z obserwacji wielokrotnych zawirowań rynkowych ostatnich kilkudziesięciu lat wynika prosta obserwacja. Pomimo wielokrotnych upadków banków inwestycyjnych oraz komercyjnych spowodowanych przez liczne kryzysy finansowe i gospodarcze renomowane firmy ubezpieczeniowe z powodzeniem kontynuują swoją działalność. Warto jest zatem zainteresować się tą formą lokowania nadmiaru gotówki, aby być w pełni przygotowanym na potencjalnie trudne czasy.

Dodaj komentarz