Wynagrodzenie Policji – co wchodzi w jego skład i ile wynosi?

Wynagrodzenie Policji – co wchodzi w jego skład i ile wynosi?

Służba w Policji to bardzo trudna profesja. Z całą pewnością nie każdy mógłby pracować w tym zawodzie. Wynagrodzenia w tej branży bardzo często ulegają zmianie. Warunki zarobków reguluje Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2015.0.355). Wielkość wynagrodzeń jest przedstawiona w rozporządzeniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ile zarabia aspirant? Aspirant sztabowy zarobki może mieć bardzo zróżnicowane. Wiele zależy od doświadczenia danej osoby. Jak dokładnie prezentują się zarobki w tym zawodzie? Tego dowiedzą się Państwo w tym artykule – zapraszamy do lektury!

Wynagrodzenie Policji – co wchodzi w jego skład?

W skład wynagrodzenia policjanta wchodzi:

 • wynagrodzenie zasadnicze – kwota bazowa,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek za stopień,
 • dodatek za staż,
 • trzynastka,
 • mundurówka,
 • świadczenia socjalne.

Stopień zaszeregowania w policji a zarobki

 • pierwszy stopień – szkolenie, kurs. W trakcie szkolenia początkujący funkcjonariusz ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Jego wynagrodzenie wynosi około 2000 złotych netto,
 • drugi stopień – policjant tuż po szkoleniu. Zarabia około 2830 złotych netto,
 • trzeci stopień – policjant ze stażem na służbie. Wynagrodzenie wynosi około 3165 złotych netto,
 • czwarty stopień – drogówka oraz dzielnicowi. Średnie zarobki – 3500 złotych netto,
 • szósty stopień – specjaliści, zarabiający około 4300 złotych netto,
 • siódmy stopień – najniższa kadra kierownicza – około 4400 złotych netto,
 • ósmy stopień – szefowie wydziałów – około 4650 złotych netto,
 • dwunasty stopień – komendant powiatowy/miejski – 7300 złotych netto,
 • czternasty stopień – wojewódzki komendant policji – około 9500 złotych netto,
 • piętnasty stopień – zastępca komendanta głównego – około 13500 złotych netto,
 • szesnasty stopień – komendant główny policji – średnio około 15300 złotych netto.

Zarobki w policji a stopień funkcyjny

Poza grupą zaszeregowania na wysokość wynagrodzenia policjanta ma wpływ także jego stopień funkcyjny. To tak zwany dodatek doliczany do pensji zależnie od stopnia zaszeregowania. Przykładowo, posterunkowy otrzymuje dodatkowo około 660 złotych, a starszy posterunkowy – średnio 680 złotych. Sierżant dostanie około 770 złotych, ale sierżant sztabowy otrzyma już średnio 820 złotych. Jeśli chodzi o aspiranta, to wysokość jego dodatku do pensji wynosi około 870 złotych, natomiast aspirant sztabowy zarobki będzie miał wyższe, gdyż otrzyma około 920 złotych. Największy dodatek do pensji otrzymują nadinspektorzy – wynosi on około 1300 złotych.

Mediana wynagrodzenia w policji wynosi 4211 złotych brutto.

Jak zostać policjantem?

Jeśli potencjalny aspirant sztabowy zarobki uważa za odpowiadające mu, może zacząć myśleć o tym, jak dołączyć do policji. Nie jest to proces szybki ani prosty, co jest dość oczywiste biorąc pod uwagę, jak bardzo odpowiedzialna jest ta funkcja. Zadaniem policji jest w końcu utrzymywanie porządku i pomoc obywatelom, a więc nie może to być zawód, który będzie mógł wykonywać każdy. Przede wszystkim najpierw trzeba spełnić szereg wymogów formalnych, do których należą:

– bycie obywatelem Polski,

– posiadanie nieposzlakowanej opinii,

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzystanie z pełni praw publicznych,

– posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

– bycie sprawnym fizycznie,

– posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn i kobiet, które są do tego zobowiązane)

Spełnienie tych wymagań to jednak dopiero początek drogi do pracy w policji. Następnym krokiem jest sprawdzenie na stronie odpowiedniej komendy, czy aktualnie prowadzona jest rekrutacja. Jeśli tak, należy wypełnić podanie o przyjęcie do służby w Policji, a także kwestionariusz osobowy i kserokopie dokumentacji odnośnie posiadanego wykształcenia i umiejętności. Postępowanie kwalifikacyjne jest wieloetapowe i zaczyna się od pisemnego testu wiedzy. Następnie kandydaci przechodzą teksty sprawności fizycznej i psychologiczne. W następnej kolejności następuje rozmowa kwalifikacyjna, na której poruszany jest temat między innymi powodów, dla których aplikant zdecydował się na próbę podjęcia pracy w Policji. Po drodze kandydatów czeka także wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobistego i komisja lekarska. Na podstawie wszystkich tych prób i testów tworzy się ranking kandydatów, który decyduje o tym, którzy z nich zostaną przyjęci do służby. Po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacji następuje 6,5 miesięczne szkolenie, po którym młody policjant delegowany jest na 53 dni do służby prewencji. Po tym czasie przydziela się go do odpowiedniej jednostki i zostaje on pełnoprawnym policjantem.

Czy warto zostać policjantem?

Oczywiście aspirant sztabowy zarobki mogą być dla niektórych zachęcające. Faktycznie, nawet policjanci z małym stażem po doliczeniu do pensji wszelkich premii i dodatków nie zarabiają źle. Do tego jest to bardzo odpowiedzialna praca z jasną ścieżką awansu. Może jednak okazać się dla niektórych zbyt wymagająca fizycznie i psychicznie. Nie każdy też podoła wielu testom potrzebnym do tego, aby w ogóle podjąć taką pracę. Każdy powinien sam rozważyć wady i zalety takiego rozwiązania przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu chęci do służby w Policji.

Dodaj komentarz