Jak nakłonić dłużnika do oddania pieniędzy?

Jak nakłonić dłużnika do oddania pieniędzy?

Gdy dłużnika nie udaje się skłonić do oddania pieniędzy, pozostaje możliwość ściągnięcia należności na drodze egzekucyjnej sądowej. Pismo o przeprowadzenie egzekucji kierujemy do komornika mającego kancelarię w tym sądzie, w którym zapadł wyro. We wniosku podajemy: dane stron, ich przedstawicieli lub pełnomocników, informację czego żądamy (wypłaty zaległej pensji czy spłaty długu), na jakiej podstawie tego się domagamy (wyrok sądu).

Komornik upoważniony jest do działania na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, aktu notarialnego, w którym dłużnik zobowiązał się do poddania się egzekucji w przypadku nie uiszczenia długu, ugody zawartej przed sądem. Należy też określić, w jaki sposób ma być ściągnięta należność.

Komornik ma prawo zająć ruchomości: meble, biżuterię, telewizor, samochód. Zajmowaną rzecz zawsze wpisuje do protokołu i oznacza ją w widoczny sposób. Po 7 dniach, jeśli dłużnik nie odda należności wierzycielowi lub nie odwoła się do sądu, wystawia zajętą rzecz na sprzedaż lub licytację.

Egzekucji nie podlegają alimenty, zasiłki, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne. Komornik ma prawo zająć nie więcej niż połowę pensji. Komornik kładzie też rękę na premiach, nagrodach, udziałach w zyskach. Dłużnik zostaje powiadomiony, że dopóki nie odda długu, nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia. Równocześnie komornik zwraca się do zakładu pracy dłużnika, aby przekazywał zajętą kwotę wierzycielowi. Blokada rachunków bankowych. Komornik powiadamia bank i dłużnika o zajęciu konta bankowego. Pieniądze przekazywane są wierzycielowi za pośrednictwem komornika.

Komornik może zająć Twoje nieruchomości. Do dłużnika zostaje wysłane zawiadomienie, że w ciągu 2 tygodni powinien uregulować zobowiązania. W księdze wieczystej nieruchomości zostaje dokonany o wszczęciu egzekucji. Po upływie wyznaczonego terminu komornik wycenia dom lub mieszkanie i wystawia na licytację.

Mając do spłaty kilka kredytów, w tym: pożyczki gotówkowe, kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy oraz zadłużenie na karcie kredytowej, uzasadnionym posunięciem jest konsolidacja wszystkich kredytów. Umożliwiają to – kredyty konsolidacyjne. W przypadku znacznego opóźnienia w spłacie kredytów, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że wkroczy do domu komornik, można spróbować zamówić usługę – oddłużanie, która w pierwszej fazie ma na celu powstrzymanie działań komornika – antywindykacja i zabezpieczenie interesów – majątku dłużnika.

Komornik za przeprowadzone postępowanie wystawia rachunek. Jego wysokość zależy od liczby czynności związanych egzekucją, znalezieniem konta bankowego, ustaleniem majątku dłużnika.

Dodaj komentarz