Dobre czasy dla zakładów pogrzebowych

Dobre czasy dla zakładów pogrzebowych

Na świecie wciąż przybywa zakładów pogrzebowych, co podyktowane jest przede wszystkim ogromnymi potrzebami. Ludzie żyją coraz dłużej, przez co i liczba osób w podeszłym wieku, poprodukcyjnym drastycznie wzrosła. Jednocześnie, z roku na rok przybywa chorób, przez które tracimy życie. To sprawia, że nasze wciąż starzejące się społeczeństwa mają coraz większe potrzeby w zakresie pogrzebów i pochówku swoich bliskich.

Obecnie, każdego roku umierają miony ludzi. To sprawia, że niejeden zakład pogrzebowy (polecamy Epitafium Kraków) nie jest w stanie zapewnić godnego pochówku wszystkim zmarłym. Wciąż otwierane są nowe firmy świadczące te usługi, a osób korzystających z nich wciąż przybywa. Niegdyś, tradycyjnym pochówkiem było złożenie ciała ułożonego w trumnie w specjalnie przygotowanej do tego krypcie. Jednak coraz częściej wybieraną formą pogrzebu jest kremacja zwłok. Dlaczego? Jest kilka powodów. Przede wszystkim, ma to związek z sytuacją zdrowotną na świecie. Wciąż rosnąca liczba zgonów spowodowanych chorobami, które mogą się rozprzestrzeniać sprawia, że najrozsądniejszą i najbezpieczniejszą decyzją jest spopielenie zwłok. W ten sposób można ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się niektórych, bardzo groźnych chorób.

Ponadto, powodem dla którego popularniejszą metodą staje się kremacja jest wciąż zmniejszająca się pula wolnych miejsc na cmentarzach. Ciało złożone w krypcie pozostaje w niej przez wiele lat. Zaś nowe miejsca na pochówki są potrzebne w znacznie większych ilościach, niż przeznaczone na to tereny cmentarne. Z tej przyczyny coraz częściej ciała są spopielane, a prochy w urnach składane w kolumbariach. Jest to doskonałym sposobem na rozsądne gospodarowanie przestrzenią cmentarną, gdyż w kolumbariach na niewielkiej przestrzeni składane są prochy wielu osób. Co więcej, cena pogrzebu poprzez kremację jest znacznie niższa, niż tradycyjna forma. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wykupienie miejsca pochówku tradycyjnego, a zatem odpowiednie przygotowanie krypty, zapewnienie przestrzeni wokół grobu, a także złożenie w krypcie ciała wiąże się z ogromnymi kosztami. Ponadto, ceny z roku na rok rosną. Zaś przygotowanie ciała po śmierci, ubranie, umalowanie, a także odpowiednie ułożenie w drogiej i pięknej trumnie również wiążą się z dużymi kosztami. Specjaliści uważają, że za pewien czas osoby mniej stateczne będą mogły sobie pozwolić wyłącznie na pogrzeb poprzez kremację zwłok. Zaś tradycyjna metoda pochówku stanie się dobrem luksusowym, na które wiele osób nie będzie stać.

Dodaj komentarz