Rozliczenie PIT 2022 – jak powinno wyglądać?

Rozliczenie PIT 2022 – jak powinno wyglądać?

Każda osoba fizyczna, która osiąga dochody, zobowiązana jest rozliczyć je na właściwym formularzu PIT, po zakończeniu roku podatkowego. Można to zrobić na różne sposoby, jednak zawsze należy dokładnie pilnować terminów podatkowych. Jak rozliczyć PIT w 2022 roku?

Przez internet lub w urzędzie

Już do kilku lat podatnicy mają możliwość rozliczyć się ze skarbówką przez internet. Nie inaczej jest w przypadku rozliczenia pit 2022 – deklaracje będzie można bowiem składać za pomocą e-urzędu skarbowego, od 15 lutego 2022 roku. Na podatników będą już czekały częściowo wypełnione formularze, niemniej jednak jeśli będą oni chcieli skorzystać z jakichś ulg podatkowych lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, to będą musieli dokonać stosownych zmian w odpowiednich rubrykach. Podatnicy, którzy przyzwyczajeni są do papierowych deklaracji, w dalszym ciągu będą mieli możliwość złożenia ich w urzędzie. Można to zrobić w dowolnym momencie, do upływu terminu podatkowego.

Jaki formularz wybrać?

Podatnicy zobowiązani są wybrać właściwy formularz PIT, który dopasowany jest do źródła, z którego uzyskują dochody. Osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych, powinny wybrać formularz PIT-37. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali, powinni wybrać formularz PIT-36, natomiast jeśli dochody opodatkowane są liniowo – PIT-36L. PIT-28 zarezerwowany jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź prywatnie wynajmują nieruchomość, na przykład na cele mieszkaniowe. Zaś PIT-16A powinni wybrać podatnicy, którzy opodatkowują dochody za pomocą karty podatkowej.

Terminy podatkowe

Podatników, w zależności od tego, jaki dokładnie formularz PIT składają, obowiązują różne terminy. Ci, którzy wybierają formularz PIT-16A, muszą rozliczyć się najpóźniej do 31 stycznia 2022 roku, zaś rozliczenie PIT-28 musi nastąpić nie później, niż 28 lutego 2022 roku. Rozliczenie pit 2022 na formularzach PIT-37, PIT-36 i PIT-36L następuje najpóźniej 2 maja. Choć terminem granicznym zgodnie z ustawą jest 30 kwietnia, to w 2022 dzień ten przypada w sobotę, zatem termin podatkowy zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy. Co natomiast w przypadku, gdy nie zdążymy złożyć stosownej deklaracji w terminie? Wtedy należy jak najszybciej uzupełnić zeznanie podatkowe i dostarczyć je do urzędu skarbowego wraz z czynnym żalem, w którym podamy przyczynę zwłoki. Jeśli zaś wypełniając deklarację popełnimy błąd, możemy w każdej chwili złożyć korektę. Pamiętajmy jednak, że jeśli w jej wyniku powstanie niedopłata, będziemy musieli przelać na konto urzędu stosowną kwotę wraz z odsetkami.

Dodaj komentarz