Co to jest nadpłynność finansowa?

Co to jest nadpłynność finansowa?

Nadpłynność finansowa wbrew pozorom nie jest pozytywnym zjawiskiem. Świadczy o braku pomysłów na efektywne zarządzenie zgromadzonymi środkami. Nadpłynność finansowa może być jednak opanowana, a firma może dzięki temu przynosić o wiele więcej korzyści. 

Na czym polega nadpłynność finansowa?

W przypadku nadpłynności finansowej dochodzi do sytuacji, kiedy w przedsiębiorstwie znajduje się o wiele więcej środków obrotowych niż posiadanych zobowiązań krótkoterminowych. Wówczas wskaźniki płynności finansowej są bardzo przekroczone. W firmie nie występują problemy związane z pokrywaniem zobowiązań i jednocześnie nie zachodzi jakakolwiek potrzeba, aby wykorzystywać zewnętrzne źródła finansowania. 

W rzeczywistości oznacza to, że uzyskiwane należności od kontrahentów, wartość zapasów, gotówka i środki na rachunkach bankowych czy krótkoterminowe lokaty bankowe jak i instrumenty finansowe zdecydowanie przewyższają wartość zobowiązań do opłacenia w najbliższym czasie, nie przekraczającym 12 miesięcy. 

Jakie są skutki nadpłynności finansowej?

Nadpłynność finansowa odzwierciedla zarówno sytuację na rynku, specyfikację branży i przyszłe kierunki rozwoju. Główną jej przyczyną jest postawa asekuracyjna w odniesieniu do zarządzania pieniędzmi przez osobę, która decyduje o przedsiębiorstwie. Decyduje się na oszczędzanie i pokrywanie wyłącznie niezbędnych wydatków. W ujęciu biznesowym nie jest to jednak traktowane jako sukces. 

Rolą zarządzających firmą jest utrzymanie optymalnej płynności finansowej. Utrata płynności wiąże się z licznymi problemami i może doprowadzić nawet do upadłości jednostki. Jednak nadpłynność finansowa stanowi inne źródło problemów i w dłuższej perspektywie jest rażącym błędem w zarządzaniu. 

Może się wydawać, że firma prosperuje lepiej niż inne, choć w tym przypadku dostrzegalne jest niewykorzystywanie możliwości firmy i rynku. Poszczególne składniki majątku mogą być lepiej wykorzystywane. Ich gromadzenie nie przynosi dodatkowych zysków. Niejednokrotnie jest to sposób na uśpienie czujności. Daje poczucie komfortu, nie jest konieczne kontrolowanie wydatków, a także z łatwością można podejmować decyzje o zakupach. W takiej firmie dostrzegalny jest brak racjonalnego doboru inwestycji rozwojowych. Nadpłynność finansowa umniejsza rentowność jednostki. 

Jak wyeliminować nadpłynność finansową?

Rozsądne eliminowanie nadpłynności finansowej wymaga wielopoziomowego działania. Kluczowe jest gospodarowanie należnościami, zobowiązaniami i zapasami firmy. Najlepszą metodą jest określenie celów, do którym będziemy zmierzać. Wśród nich znajdować się powinny następujące kwestie:

  • ustalenie stopy zwrotu na kapitale własnym, 
  • wprowadzenie planowania finansowego, 
  • wdrożenie polityki dywidend. 

W konsekwencji jednostka będzie podejmowała wyważone ryzyko przy równoległym planowaniu kapitału firmy. Istotne jest, że umożliwi to zwiększenie poziomu zamożności właścicieli. 

Dodaj komentarz