Utrata wartości handlowej pojazdu – czym jest i jak sobie z nią poradzić?

Utrata wartości handlowej pojazdu – czym jest i jak sobie z nią poradzić?

 Fakt przebytej kolizji lub wypadku, nawet po naprawie, może zniechęcić potencjalnych kupców do nabycia pojazdu. Sprawdź, czy możesz liczyć na odszkodowanie za utratę wartości samochodu i jak ustalić jego wysokość.

Odszkodowanie z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu – czym jest?

Utrata wartości handlowej pojazdu wynika z jego uszkodzenia o charakterze kolizyjnym, np. wypadku drogowego. Termin ten oznacza wartość pojazdu po naprawie – jest ona niższa niż przed wypadkiem. Co istotne, reperacja pojazdu nie przywraca wartości handlowej samochodu przed zdarzeniem drogowym. Choć po naprawie samochód będzie sprawny – jego wartość nadal będzie niższa. Wynika to z faktu, że osoby zainteresowane kupnem pojazdu poszukują modeli bezwypadkowych, co potwierdza treść instrukcji Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT:

„(…) zachowania rynkowe nabywców pojazdów, szczególnie nabywców samochodów osobowych, wskazują, że kupujący – mając do wyboru zakup porównywalnego pojazdu bezwypadkowego lub powypadkowego – wybierają pojazd bezwypadkowy. Sprzedaż samochodu powypadkowego w takich okolicznościach wymaga najczęściej obniżenia ceny (…)”.

 

Odszkodowanie z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu ma na celu zrekompensować poszkodowanemu ryzyko spadku ceny sprzedaży pojazdu naprawionego po zdarzeniu drogowym, w porównaniu do wysokości ceny, którą mógłby uzyskać wówczas, gdy wydarzenie nie miałoby miejsca.

Odszkodowanie za utratę wartości samochodu – jak ustalić jego wysokość?

 

Kryteria określenia zasadności występowania utraty wartości rynkowej pojazdu są ustalone dość skrupulatnie. Nie każda kolizja lub wypadek drogowy skutkuje roszczeniem o zapłatę odszkodowania.

Utrata wartości handlowej pojazdu ustalana jest:

  • jedynie w przypadku pojazdu bezwypadkowego, który nie był wcześniej uszkodzony w następstwie wypadku drogowego lub kolizji, przy czym uszkodzenia eksploatacyjne, takie jak odpryski lakieru czy zarysowania nie mogą być rozpatrywane jako uszkodzenie,
  • dla pojazdów z okresem eksploatacji w dniu szkody nie dłuższym niż 6 lat (niektóre opracowania wskazują długość 5 lat eksploatacji). Należy pamiętać, że okres ten może być skrócony lub wydłużony w zależności od stopnia eksploatacji samochodu,
  • jeśli uzasadniona pod względem ekonomicznym jest naprawa powypadkowa pojazdu (wówczas, gdy koszty naprawy nie przewyższają jego wartości w stanie bez uszkodzenia w dniu szkody – tzw. szkoda częściowa),
  • tylko dla uszkodzeń metalowych, lakierowanych elementów nadwozia oraz ramy pojazdu.

 

Jeżeli pojazd brał udział w kolejnym zdarzeniu drogowym – możliwe jest ustalenie utraty jego wartości rynkowej po tym zdarzeniu, jeśli powstałe w nim uszkodzenia są znacznie większe niż te, które powstały w pierwszym.

Proces ustalenia wartości odszkodowania – przebieg

Rozmiar ubytku wartości rynkowej pojazdu ustalany jest po określeniu jego stanu technicznego przed zdarzeniem, które spowodowało szkodę oraz po wyznaczeniu zakresu uszkodzeń. Ponadto, należy zapoznać się z możliwościami i technologią, która pozwala przywrócić stan estetyczny i techniczny sprzed zdarzenia.

 

Informacje te zestawiane są z okresem eksploatacji pojazdu. Wysokość stopnia utraty wartości rynkowej pojazdu zależna jest od jego oceny technicznej i wyliczeń. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy samochodowego, który pomoże wyznaczyć odpowiedniej wysokości odszkodowanie za utratę wartości samochodu. Koszt opinii również podlega rekompensacie ze strony towarzystwa ubezpieczeń, do którego należy sprawca zdarzenia.

Potrzebujesz pomocy fachowców? Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką ZS Adwokaci i skorzystaj z ich oferty dla klienta indywidualnego.

Dodaj komentarz